Health in a drop ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

Health in a drop си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА или да закрие акаунт.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

Политика за конфиденциалност

Health in drop разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни.

Health in a drop използва тези данни и информация за подобрение на предоставената ви информация.

Данните, които Вие предоставяте може да включват следните параметри: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име финансови данни, вашите контакти от вашите социални мрежи и др.

Health in a drop може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на Health in a drop, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS.

Health in a drop  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността си. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на Health in a drop или притежаващите им тях фирми и компании.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на Health in a drop или притежаващите им тях фирми и компании.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, като и цялата налична информация в този сайт и да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информацията от този сайт, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на Health in a drop.